Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni – İş Başvuruları̇

Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (“Huawei”) çalışan adaylarının kişisel verilerini veri sorumlusu olarak işlemektedir. Bu metin, adayların başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinde kişisel verilerini nasıl işlediğimiz hakkında bilgiler içermektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin alınması ile sizinle görüşmelerin ve mülakatların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenirken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. 

Kişisel verileriniz ayrıca, ilgili pozisyona, işe ve Huawei İnsan Kaynakları politikalarına uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve uygun bulunmanız durumunda size iş teklifi yapılması amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kapsamda Kanun md. 5/2-c’de belirtilen “veri işlemenin sözleşmenin kurulması için gerekli olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. 

Kişisel verileriniz, sizinle iletişime geçilmesi, aday referans kontrollerinin yapılması, kişilik envanteri ve yetenek testi gibi aday ölçümleme çalışmalarının yürütülmesi, Huawei İnsan Kaynakları politikaları ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi ile iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla işlenirken, Kanun md. 5/2-f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. 

Engelli adayların engellilik durumu bilgilerini işleyebilmek için açık rızaları sorulmaktadır. Engellilik durumuna ilişkin bilgiler ayrıca, engelli çalışan istihdamına ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve engelli adayların talep ve ihtiyaçlarına uygun operasyonel süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Veriler

Huawei’e iş başvurusunda bulunan adayların, kimlik, iletişim, mesleki deneyim ile seçme ve değerlendirme sürecine ilişkin diğer bilgileri (özgeçmiş, niyet mektubu, görüşme notları, aday değerlendirmeleri, çalışma tercihleri, Huawei bünyesinde çalışan yakın bilgisi dahil başvuru ve işe alım sürecine dair bilgiler)   işlenmektedir. Engelli çalışanlara dair işe alım süreçlerinde ayrıca, varsa engellilik durumu bilginiz de işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler, iş ortakları ve Huawei grup şirketleri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iş görüşmeleri/mülakatlar gibi fiziki ortamlar, işe alım portalları ve profesyonel iş ağları gibi elektronik ortamlar ile telefon ve e-posta kanalları üzerinden yürütülen iletişimler aracılığıyla toplanmaktadır.

Verileriniz toplanırken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri işlemenin sözleşmenin kurulması için gerekli olması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmuyorsa, verilerinizi işleyebilmek için açık rızanız sorulmaktadır.

 

 

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı  kullanmak ve taleplerinizi Huawei’ye iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 

1.     Taleplerinizi yazılı olarak, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1Blok Apt. No.10 B/1 Ümraniye/İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

 

2.     Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

 

Sorularınız İçin

Tüm sorularınız için bizimle cihan.simsek@huawei.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.